Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

In 1380/2010 Os-2206/11 , Stran 925
In 1380/2010 Os-2206/11
V izvršilni zadevi upnikov: Jasne Korošec, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulic 19, Maribor; Aleksandra Beljavski, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anice Hudin, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Anite Okretič, Stantetova 32, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marine Kokol, Kopitarjeva 11, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marije Petkovič, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki jo zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Aleksandra Petković, Ul. Pariške komune 40c, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Filipović Iva s.p., Partizanska 17, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku Demis Gradbeništvo in storitve d.o.o., Ulica Pariške komune 40c, Maribor, zaradi izterjave 398,40 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 1380/2010 z dne 10. 5. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 1, v izmeri 66.50 m2, ki se nahaja v I. nadstropju objekta, ki stoji na naslovu Ul. Pariške komune 40c Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 3. 2011