Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

VL 117439/2009 Os-2417/11 , Stran 925
VL 117439/2009 Os-2417/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča, opr. št. VL 117439/2009, z dne 27. 5. 2009 (ki je postal pravnomočen dne 12. 6. 2009) v zvezi s sklepom o nadaljevanju izvršbe na nepremičnini dolžnika, opr. št. VL 117439/2009 z dne 23. 10. 2009 (ki je postal pravnomočen dne 13. 7. 2010) je bil dne 5. 11. 2009 opravljen v korist upnice Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje številka 33, v izmeri 77,98 m2, v IV. nadstropju, večstanovanjske hiše, na naslovu Vojkova 87, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 975/2, k.o. Stožice, last dolžnika Bovha Jože, Vojkova ulica 4, 3000 Celje.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 3. 2011