Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

VL 143165/2010-7 Os-2348/11 , Stran 925
VL 143165/2010-7 Os-2348/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 14. 6. 2006, opr. št. In 806/2006, je bil dne 4. 12. 2010 opravljen pristop k opr. št. In 2006/00806, po sklepu o izvršbi z dne 15. 10. 2010 v izvršilni zadevi pod opr. št. VL 143165/2010. Rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 114, v izmeri 19,22 m2, v I. nadstropju objekta Center Lipa, na Celovški cesti 264 v Ljubljani, v korist upnice AA Lipa nepremičnine in storitve d.o.o., Celovška cesta 264, Ljubljana, last dolžnika Janeza Erjavca, Celovška cesta 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 3. 2011