Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 146/11 Ob-2608/11 , Stran 924
SV 146/11 Ob-2608/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 146/11, z dne 12. 4. 2011, zastavitelj Slađan Fina, rojen 26. 8. 1987, Maistrova ulica 10, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju, št. 2, v pritličju s kletjo, v skupni neto izmeri 75,98 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Ilirska Bistrica, Tavčarjeva ulica 11, ležeči na parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica, št. ID 2525-2-7, letnik 1959, stanovanje obsega dve sobi, kuhinjo, hodnik, kopalnico z WC-jem in klet, ter pripadajoči delež na skupnih delih večstanovanjske stavbe, številka stavbe 2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 30.940,00EUR (kar predstavlja skupni znesek kredita), z rokom zapadlosti terjatve 30. 4. 2031 in s kreditno obrestno mero za kredit: Euribor 365 3M povečan za obrestni pribitek 1.9 odstotnih točk letno, kreditna obrestna mera je spremenljiva glede na spremembo referenčne obrestne mere Euribor 365 3M, obrestni pribitek k referenčni obrestni meri je fiksen, ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu, v katerem je sklenjena kreditna pogodba in znaša 1.248 %, kreditna obrestna mera izračunana na dan sklenitve pogodbe, znaša skupno 3.148 % letno in se spreminja, efektivna obrestna mera (EOM) na dan sklenitve kreditne pogodbe znaša: 3.33%; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v Pogodbi o kreditu in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 12. 4. 2011, opr. št. SV 146/11, v korist upnice Banka Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, 6000 Koper-Capodistria, matična številka 5092221000.