Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 271/2011 Ob-2607/11 , Stran 924
SV 271/2011 Ob-2607/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 271/2011, z dne 12. 4. 2011, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2175-1881-13, del stavbe s številko 13.E – stanovanje št. 13, Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1337, parc. št. 1335 in parc. št. 1336, vse k.o. Jesenice, stanovanje pa še ni vpisano v zemljiško knjigo, last zastaviteljice Sabine Osmićević na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 2011, vse v korist osebe z imenom: UniCredit Banka Slovenija d.d., matična številka: 5446546000, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, v zavarovanje denarne terjatve 88.000,00 EUR s pripadki.