Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 227/11 Ob-2606/11 , Stran 924
SV 227/11 Ob-2606/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 227/11; DK 4/11, z dne 8. 4. 2011, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1, v I. nadstropju stavbe, na naslovu Partizanska cesta 49, 2000 Maribor (ID stavbe 932), zgrajene na parceli št. 1088/1 katastrska občina Maribor-grad; last dolžnika – zastavitelja Narseja Horvat in zastaviteljev Tomislava Horvat, Uroša Horvat in Zore Horvat, vsakega do ¼; zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., s sedežem Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.000,00 EUR s pripadki, ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 5. 2036.