Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 182/2011 Ob-2585/11 , Stran 924
SV 182/2011 Ob-2585/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV 182/2011, z dne 1. 4. 2011, in na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa iste notarke opr. št. SV 199/2011, z dne 6. 4. 2011, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje s kabinetom, številka stanovanja 12, v izmeri 114,04 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju stanovanjske hiše, z identifikacijsko številko stavbe 877.ES, stoječe na parcelni številki 934/2 katastrska občina Maribor – Grad (po kupoprodajni pogodbi z dne 7. 3. 1994 in kupoprodajni pogodbi z dne 14. 3. 1997, tudi na parcelni številki 934, katastrska občina Maribor – Grad), stoječe na naslovu Maribor, Maistrova ulica 12, skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, pri čemer stanovanje obsega kuhinjo, izmere 11,06 m2, shrambo, izmere 1,28 m2, sobo, izmere 23,99 m2, sobo, izmere 21,46 m2, sobo, izmere 21,53 m2, kabinet, izmere 8,28 m2, predsobo, v izmeri 13,98 m2, WC, izmere 2,47 m2, kopalnico, izmere 8,34 m2 in ložo, izmere 1,65 m2, navedena nepremičnina pa ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, do celote, last zastavitelja Kristijana Petka, EMŠO 1003971501106, stanujočega Maribor, Maistrova 12, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 1994, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 1997 in uskladitvene pogodbe številka 277-20/2011-02/09 z dne 5. 4. 2011, zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Kranj, Bleiweisova cesta 1, matična številka 5103061, v znesku 3.067.000,00 EUR skupaj z vsemi pripadki.