Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 382/2011 Ob-2583/11 , Stran 924
SV 382/2011 Ob-2583/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 382/2011 z dne 6. 4. 2011, je stanovanje številka 53, v V. nadstropju večstanovanjskega bloka, številka stavbe 2537, ki stoji na parceli številka 80/4, katastrska občina Spodnje Radvanje, na naslovu Cesta proletarskih brigad 63, 2000 Maribor, in je last Metke Tomašić, EMŠO 0105968505366, stanujoče Greenwiška cesta 10A, Maribor, do celote, na podlagi darilne pogodbe v notarskem zapisu opr. št. SV 270/2011 z dne 16. 3. 2011, prodajne pogodbe z dne 11. 6. 2004, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 4. 2004, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 2004 in kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 1993, zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 30.000,00 EUR s pp.