Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 766/2011 Ob-2582/11 , Stran 924
SV 766/2011 Ob-2582/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-766/2011, z dne 6. 4. 2011, je bila nepremičnina, ident. št. 1740-1553-6 – stanovanje št. 9, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Frankopanska ulica 23, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1235, k.o. 1740 Spodnja Šiška, v lasti zastaviteljice Petre Gamberger Lončarič, Ljubljana, Frankopanska ulica 23, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/02-466-366/94, z dne 19. 10. 1994, sklenjene med Občino Ljubljana - Šiška kot prodajalcem, in Petrom Gambergerjem, Frankopanska 23, Ljubljana, kot kupcem, ter Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 812/97, z dne 24. 12. 1997, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 215.000,00 EUR s pripadki.