Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

SV 216/2011 Ob-2581/11 , Stran 924
SV 216/2011 Ob-2581/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 216/2011, z dne 5. 4. 2011, je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-1384-2, del stavbe s številko 2.E – stanovanje št. 2, Delavska ulica 6, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1225/2, k.o. Jesenice, last zastavitelja Roberta Ertla, Delavska ulica 6, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 3. 2011, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., matična številka: 5092221000, s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR s pripadki.