Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2550/11 , Stran 923
Ob-2550/11
Uprava družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica sporoča, da je v zvezi s sklicem skupščine družbe za dan 3. 5. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12, dne 8. 4. 2011 prejela predlog delničarja Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, za razširitev dnevnega reda skupščine, zato razširja dnevni z novima točkama 4. in 5., ki se glasita: 4. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe: Andrej Miška, stanujoč Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, se z dnem 3. 5. 2011 odpokliče kot član nadzornega sveta družbe HIT d.d., Nova Gorica, in 5. Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe: Marino Furlan, stanujoč Rožna dolina, Pot na Pristavo 3, se izvoli za člana nadzornega sveta družbe HIT d.d., Nova Gorica in nastopi mandat z dnem 3. 5. 2011. Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta, Andreju Miški. Od dneva objave dodatne točke dnevnega reda, ki jo predstavljata predloga sklepa številka 4. in 5., bo na sedežu družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan, med 10. do 12. uro, na vpogled tudi predlog sklepa z obrazložitvijo.
HIT d.d. Nova Gorica Uprava družbe