Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2499/11 , Stran 919
Ob-2499/11
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi 10. člena statuta sklicuje
17. redno skupščino delničarjev
ki bo v petek, 20. maja 2011, ob 12.30, na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji dnevni red in sklepe: Predlog dnevnega reda: 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red. 2. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje organe. 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2010. 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov: Ugotovi se, da družba za leto 2010 nima bilančnega dobička. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2010. Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike RIS d.d. se skupščine lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice, in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak delavnik, od 7. 3. 2011 do 20. 5. 2011, med 9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d. Polonca Šušterič, direktorica