Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2498/11 , Stran 918
Ob-2498/11
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi 10. člena statuta sklicuje
18. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 20. maja 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe. Predlog dnevnega reda: 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red. 2. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje organe. 3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2010. 4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov: Ugotovi se, da družba nima bilančnega dobička. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2010. Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo vknjižene v delniški knjigi družbe. Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak delavnik od 5. 3. 2011 do 20. 5. 2011, med 9. in 11. uro.
Nika, DUS d.d. mag. Branko Šušterič, direktor