Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2516/11 , Stran 917
Ob-2516/11
Na podlagi sklepa družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Moda intima proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o. z dne 10. 3. 2011, pod opr. št. SV 260/2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije po drugi alineji prvega odstavka 402. in prvega odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Krškem je, s sklepom Srg 2011/11115 dne 28. 3. 2011, pri subjektu vpisa Moda intima proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o., matična številka 1587188000, vpisalo v sodni register začetek postopka redne prostovoljne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Moda intima proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o – v likvidaciji, Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper – likvidacijski upravitelj. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj Alenka Peterle