Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2609/11 , Stran 917
Ob-2609/11
1. Dne 11. 4. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen notarski zapis pogodbe o pripojitvi, opr. št. SV 350/11 z dne 11. 4. 2011, sklenjen med prevzemno družbo Lesnina finance Finančno svetovanje in druge poslovne storitve d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, matična št. 5236886000, in prevzeto družbo Instalacije Grospuplje Družba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje, matična št. 5066280000. 2. Na sedežu družbe Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje, bo mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o soglasju k pripojitvi, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure, delničarjem te družbe na vpogled notarski zapis pogodbe o pripojitvi, opr. št. SV 350/11 z dne 11. 4. 2011, in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 (letna poročila družb, ki so udeležene pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta; poročila poslovodstev družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi; poročilo nadzornega sveta družbe Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje). 3. Družba Instalacije Grosuplje d.d. Grosuplje bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis pogodbe o pripojitvi in ostalih listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
Lesnina finance d.o.o.

AAA Zlata odličnost