Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. VD71 11-00452 Ob-2612/11 , Stran 909
Št. VD71 11-00452 Ob-2612/11
Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto delovno mesto strokovnega direktorja zavoda. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine, – najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih, – nekaznovanost. Kandidati morajo imeti organizacijske sposobnosti in izkušnje na strokovnem, pedagoškem, raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem merilu. Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju Sveta Zavoda na predlog direktorja, ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega sveta. Pisne prijave z življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Razpis – strokovni direktor« na ovojnici. Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonskem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana