Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2564/11 , Stran 902
Ob-2564/11
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci ter Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011 (Uradni list RS, štev. 17/11) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2011
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine za leto 2011 se lahko prijavijo društva in organizacije, ki imajo: – sedež v Občini Črenšovci, – aktivno delujejo najmanj eno leto, – so registrirana po Zakonu o društvih, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih in – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 2. Iz proračunskih sredstev Občine Črenšovci za leto 2011 je za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine predvideno 6.455,00 EUR. 3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave oziroma spletni strani www.obcina-crensovci.si. 4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci. 5. Rok za prijavo je 15. 5. 2011. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. 6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom »razpis 2011«. 7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci