Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2563/11 , Stran 902
Ob-2563/11
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Črenšovci, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov, – da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov. 2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina: – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena, – spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture. 3. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije. 4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 8.941,00 EUR. 5. Ponudniki programov oddajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave ali spletni strani www.obcina-crensovci.si. 6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci. 7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis 2011«. 8. Rok za oddajo ponudb je 15. 5. 2011. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. 9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci