Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2522/11 , Stran 853
Ob-2522/11
Spremembe
V javnem razpisu za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1249/11) s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, se vključijo naslednje spremembe: – v III. poglavju splošni pogoji se četrto alinejo »V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenka pri KD Banki d.d. podpisala posojilno pogodbo« nadomesti z »V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenka pri KD Banki d.d. podpisala posojilno pogodbo v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.« – v IV. poglavju finančni pogoji se 8. točka »Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami in z nepreklicno garancijo proračuna občine ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom« nadomesti s »Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami in izjavo ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.« – v V. poglavju vsebina vloge se v točki a) tretja alineja »s strani odgovorne osebe parafirana garancijska izjava občine« črta.
Slovenski regionalno razvojni sklad