Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 430-1810/2011/9 Ob-2541/11 , Stran 853
Št. 430-1810/2011/9 Ob-2541/11
Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 18. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 20/11 objavilo javni razpis za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010. Javni razpis za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, št. 430-1810/2010, se spremeni na naslednji način: – 3. točka »Pogoji za prijavo na javni razpis«, in sicer tretji odstavek, ki se pravilno glasi: »Prijavitelj mora imeti ustrezno število strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti programa – glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni v letu dela z mladoletniki. Strokovni kader mora imeti ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni delavec/ka ali opravljen strokovnih izpit za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik. V primeru, da ima oseba opravljen strokovni izpit za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih, mora imeti dve leti delovnih izkušenj z že opravljenim strokovnim izpitom za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki v zadnjih 8 letih ter mora aktivno obvladati slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik. O znanju jezika prijavitelj poda izjavo v Prilogi št. IV/6.« – 6. točka, »Merila za izbor programa«, in sicer 2. točka meril »Usposobljenost kadra«, ki se pravilno glasi: »Ocenjujejo se izkušnje strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni/a delavec/ka ali opravljen strokovnih izpit za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih) na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer za največ 3 strokovne delavce z ustrezno izobrazbo. V primeru več kot treh strokovnih delavcev z ustrezno izobrazbo, se ocenjujejo trije strokovni delavci z najdaljšimi delovnimi izkušnjami na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, in sicer:« – 7. točka »Izločitev vloge«, in sicer deveta alineja, ki se pravilno glasi: »kolikor prijavitelj nima ustreznega števila število strokovnega kadra – izvajalcev aktivnosti programa – glede na program, ki ga prijavlja, za zagotavljanje oskrbe za vse dni v letu dela z mladoletniki, kolikor strokovni kader nima ustrezne izobrazbe (poklici: socialni/a pedagog/inja ali psiholog/inja ali socialni delavec/ka ali opravljenega strokovnega izpita za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih) in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki, v zadnjih 8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik in v primeru, da oseba ima opravljen strokovni izpit za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih, in nima dve leti delovnih izkušenj z že opravljenim strokovnim izpitom za vzgojitelja v domovih za učence in dijaških domovih na področju dela z mladoletniki brez spremstva ali podobnega dela z mladoletniki v zadnjih 8 letih ter aktivno ne obvlada slovenski jezik ter pogovorno vsaj en tuj jezik. Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za notranje zadeve