Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 430-2336/2010/9 Ob-2598/11 , Stran 853
Št. 430-2336/2010/9 Ob-2598/11
Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 18. 3. 2011 v Uradnem listu RS, št. 20/11, objavilo Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, št. 430-2336/2010, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve. Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, št. 430-2336/2010, se spremeni na naslednji način: – 8. točka »Način financiranja«, v delu, ki se nanaša na posredne upravičene stroške (C), in sicer tako, da se pravilno glasi: »Posredni upravičeni stroški ne smejo presegati 7% skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov (A+B) ter morajo prav tako biti povezani s programom.« – 8. točka »Način financiranja«, v delu, ki se nanaša na izplačilo sredstev oziroma predplačilo, in sicer tako, da se pravilno glasi: »V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila sredstev, in sicer lahko izvajalec v 30 dneh od podpisa pogodbe s pisnim zahtevkom naročnika zaprosi za predplačilo sredstev, in sicer lahko zaprosi za predplačilo v enkratnem znesku do višine največ 20% od vrednosti predvidenih aktivnosti do 30. 6. 2012 opredeljeni v pogodbi.« Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za notranje zadeve