Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

, Stran 315
Drugo preklicujejo
Biber Anže, Pleteršnikova 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202511, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-318147 Cafuta Vojko, Ponikva pri Žalcu 58A, Žalec, potrdilo Ministrstva za promet, št. 603614, izdano leta 1997. gnm-318109 Dark Trans, d.o.o., Šalara 027, Koper – Capodistria, dovolilnico št. 0003310, oznaka države 191/1, država Hrvaška. gnj-318162 Dobrovoljc Luka, Cankarjevo nabrežje 14, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnl-318135 Edvard Juhant s.p., Petrovčeva ulica 15, Domžale, licenco št. 008771/001, za vozilo M.A.N. 19.322, registrska št. LJ 22-52Z, izvod licence izdan pri OZS dne 15. 2. 2008, z veljavnostjo do 13. 3. 2013. gnn-318158 Erznožnik Hana, Rudniška 3, Žiri, študentsko izkaznico, št. 30014920, izdala Univerza v Ljubljani. gnw-318149 Frikus špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, licenco št. GE001578/03998, za vozilo Mercedez Benz, registrska št. KP HT-459. gno-318157 Geršak d.o.o., Rošnja 18 B, Starše, licenco št. GE 003274/05132, za vozilo MAN TGA 18.480, registrska št. MB J1-40N. gnq-318105 Gostinčar Andrea, Ulica bratov Učakar 136, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnd-318143 Horvat-Ptičar Adolf, Stari log 44, Pragersko, izkaznico vojnega veterana, št. 007465, izdajatelj Upravna enota Slovenska Bistrica, leto izdaje 1997. gnv-318125 Jelenec Anja, Ul. bratov Učakar 68, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gnn-318133 Kapić Belma, Pot na Rakovo Jelšo 154, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnu-318101 Kojzek Rudolf, Šmartno 234, Slovenj Gradec, vozno karto, št. 1070500006848010, izdal Cetis d.d. gnl-318110 Kokalj Jožef, Breg pri Litiji 9, Litija, preklic izkaznice vojnih invalidov za popust pri vožnji, št. A 001766, izdala Upravna enota v Litiji. gnz-318146 Kolarič Matevž, Stična 45a, Ivančna Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. gne-318142 Kovačević Ajla, Polje, Cesta VI/4, Ljubljana – Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnh-318114 Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 007578/MJ64-2-2683/2009, izdano na ime Emić Adis, z veljavnostjo od 19. 5. 2009 do 12. 11. 2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2009. gnz-318129 Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 007578/MJ64-2-521/2009, izdano na ime Budimir Svetko, z veljavnostjo od 28. 1. 2009 do 24. 10. 2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2009. gnq-318130 Lončar Monika, Pečarovci 126, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. 6100111, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. gns-318128 Lovšin Miha, Mrtvice 11, Stara Cerkev, vozno karto, št. 1070500021242000. gnt-318127 Melink Matej, Slavinje 8A, Hruševje, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Postojna. gnu-318151 Morela Nastja, Videm 33, Dol pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnr-318104 Osmani Isa, Mariborska 44, Slovenska Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 6040-430/2009, z veljavnostjo od 25. 5. 2009, izdalo Ministrstvo za zdravje leta 2009. gny-318122 Perger Gregor, Okrogarjeva ulica 7a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja medijska in grafična šola v Ljubljani. gni-318113 Peterle Ožbej, Vodovodna cesta 3a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19399951, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnt-318152 Primic Luka, Jurčičeva ulica 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 19380258, izdala Ekonomska fakulteta. gnk-318161 Resinovič Mojca, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19332362, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-318134 Rožič Cveto, Ulica Janeza Šmida 15, Jesenice, certifikat NPK, izdal BB Kranj. gnn-318112 Vončina Erik, Mladinska ulica 4, Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št. 71100308, izdala Biotehniška fakulteta. gng-318140

AAA Zlata odličnost