Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

, Stran 315
Spričevala preklicujejo
Antunović Marko, Cesta 20. julija 13, Zagorje ob Savi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo Srednje rudarske šole, izdano leta 1978–1980. gno-318132 Bakač Goran, Kardeljev trg 3, Velenje, spričevalo Šolskega centra Celje, izdano leta 2008. gnp-318156 Barišić Ivka, Koželjskega 7, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Velenje, Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti (trgovec – prodajalec), izdano leta 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, izdano na ime Ćošić Ivka. gnc-318169 Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne na Koroškem, spričevalo in obvestilo o uspehu na maturi, izdajatelj Gimnazija Ravne na Koroškem, izdano leta 1997, 1998. gnt-318102 Drčar Špela, Osredke 7A, Dol pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 2007. gnd-318168 Duraković Sejad, Meljska cesta 50, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča. gnc-318144 Fras Irena, Gregorčičeva ulica 19, Ljubljana, diplomo Predmetna učiteljica slovenščine in angleščine, št. 2648, na ime Irena Falež, izdala Pedagoška akademija Maribor 12. 6. 1980. gnp-318131 Golčar Irena, Šalek 93, Velenje, preklic indeksa, št. gnq-317830, objavljenega v Uradni list RS, št. 6/11. gns-318103 Goričan Robertino, Ulica Savinjske čete 14a, Žalec, indeks, št. 12150160132, izdala Višja prometna šola Maribor. gnr-318108 Gorkič Nina, Klemenova ulica 93, Ljubljana, indeks, št. 18100043, izdala Filozofska fakulteta. gnw-318124 Hajsinger Božidar, Avguština 8, Kostanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in prometne šole Koper, izdano leta 1985. gnz-318121 Heric Srečko, Spodnja Senarska 7, Sv. trojica v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1989/90. gnc-318119 Kobal Peter, Tkalska 45, Ljubljana, spričevalo št. I./515-364, Gimnazije Šentvid, izdano 7. 10. 1986. gnb-318120 Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46, Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1986/87, izdano na ime Krapež Suzana. gny-318097 Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46, Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1987/88, izdano na ime Krapež Suzana. gnx-318098 Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46, Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1988/89, izdano na ime Krapež Suzana. gnb-318099 Koren Katja, Podgorje 79, Podgorje, spričevalo Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 2009/2010. gnm-318159 Krajnc Vito, Ulica bratov Komel, Ljubljana, obvestila o uspehu za 4. letnik Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gnv-318100 Krevs Rebeka, Šentjurij na Dolenjskem 19B, Mirna Peč, spričevalo 1. letnika, št. I/520, Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 2005/2006. gnf-318166 Kušar Špela, Rakovnik 109, Medvode, spričevalo 8. razreda OŠ Preska, št. VIII/96, izdano leta 2004. gnj-318137 Marc Viljem, Ustje 78, Ajdovščina, maturitetno spričevalo ŠCBP Nova Gorica – Trgovska šola, izdano leta 1980. gne-318167 Milojević Liljana, Ulica prvoborca 6, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu št. D-15, Ekonomske šole Jesenice, izdano leta 1983. gnx-318123 Oražem Jurij, Gornji Rudnik II 15 A, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne železniške elektrokovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1977, 1978, 1979 in 1979. gne-318117 Ovniček Manca, Velebitska 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2007. gnb-318145 Pavšer Tristan, Selo 3, Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kadetske šole, izdano leta 1984. gnr-318154 Prodanovič Sandra, Ljubljanska cesta 109, Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2006. gnk-318111 Repše Ksenija, Šentjanž 76, Šentjanž, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole Sevnica, oddelek tekstilec, poklic šivilja-krojač, izdano leta 1995. gnv-318150 Senčar Simona, Hrastje – Mota 58, Radenci, indeks, izdala Živilska šola Maribor, višja strokovna šola za program živilstvo leto izdaje 2002, na ime Trajbarič Simona. gnh-318164 Stražišnik Dragica, Gortina 58, Muta, spričevalo 4. letnika, št. 53, ŠC Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, UAŠ, izdano leta 1981, izdano na ime Knez Dragica. gnx-318148 Šenica Karmen, Makute 32, Uršna sela, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 1999, izdano na ime Čelič Karmen. gnz-318096 Torkar Aljaž, Bošamarin 67, Koper – Capodistria, indeks, št. 18020672, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto izdaje 2003. gnq-318155 Trebušak Karmi, Zabreznik 6, Izlake, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 2006. gng-318165 Vinski Ivana, Trdinova pot 5, Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo mesto, izdano leta 2001. gnf-318116 Virk Tim, Ul. Goce Delčeva 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2007 in 2008. gni-318163 Zadravec Marija, Gančani 87a, Beltinci, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 1985/86, izdano na ime Krauthaker Marija. gnp-318106

AAA Zlata odličnost