Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

VL 121307/2009 Os-1202/11 , Stran 313
VL 121307/2009 Os-1202/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika ISP Card d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, proti dolžniku Slavku Kokalj, Savska cesta 2, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, Kranj, zaradi izterjave 2.090,38 EUR, sklenilo: dolžniku Slavku Kokalj, Savska cesta 2, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, 4000 Kranj – dostava, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 11. 2010

AAA Zlata odličnost