Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

VL 119358/2010 Os-1179/11 , Stran 313
VL 119358/2010 Os-1179/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Aleksandru Kostadinović, Ramovševa 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana, zaradi izterjave 435,96 EUR, sklenilo: dolžniku Aleksandru Kostadinović, Ramovševa 2, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 12. 2010

AAA Zlata odličnost