Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

I 260/2003 Os-1096/11 , Stran 313
I 260/2003 Os-1096/11
Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (AVO-17331/92-JT-IJ), proti dolžniku Velidu Kamenčič, Tomšičeva 19, Jesenice, zaradi izterjave 978,11 EUR s pp. sklenilo: dolžniku Velidu Kamenčiču, Cesta Toneta Tomšiča 19, Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Danico Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 14. 1. 2011

AAA Zlata odličnost