Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

P 187/2010 Os-1181/11 , Stran 313
P 187/2010 Os-1181/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Stanislava Štuklja, Mladica 38, Semič, ki ga zastopa pooblaščenka Majda Štrasner, odvetnica v Novem mestu, proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča, po umrli Ani Lukežič, nazadnje bivajoči na naslovu Sadinja vas 17, Semič, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 6. 1. 2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Ani Lukežič, nazadnje stanujoči na naslovu Sadinja vas 17, Semič. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Ani Lukežič, nazadnje stanujoči na naslovu Sadinja vas 17, Semič, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 6. 1. 2011

AAA Zlata odličnost