Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 16341/2010 Os-1332/11 , Stran 312
Dn 16341/2010 Os-1332/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Berglez Jarc, stanujoče Dominkuševa ulica 10, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Denis Rudolf, Jamova cesta 33, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl št. 1338/18, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 16341/2010, dne 27. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 26. 10. 1992, sklenjene med darovalko Marijo Ilešič, roj. 2. 2. 1910, stanujočo v Mariboru, Dominkuševa 10, in obdarjenko Suzano Berglez, roj. 21. 5. 1968, stanujočo Fram 176, Fram, s katero je darovalka obdarjenki podarila nepremičnino, dvosobno stanovanje št. 18, v V. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Dominkuševa ulica 10, stoječega na parc. št. 525, k.o. Maribor – Grad, in na podarjenem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 1. 2011

AAA Zlata odličnost