Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 132/2011 Os-1382/11 , Stran 312
Dn 132/2011 Os-1382/11
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Oletič Ivana, Prešernova ulica 5, Ljutomer, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 387/2, k.o. Ljutomer, pod št. Dn 132/2011, dne 1. 2. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 295/92, z dne 16. 10. 1992, sklenjene med Mura Europena fashion desing, Proizvodnja oblačil, Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, ki jo zastopa generalni direktor Kuharič Božo, kot prodajalko, ter Oletič Ivanom in Majdo, Prešernova ulica 5, Ljutomer, kot kupcema, na nepremičnini, z identifikacijsko številko 2.E – stanovanjski prostor št. 662-2, v 1. in 3. etaži, v izmeri 69,09 m2, v stavbi z naslovom Prešernova ulica 5, Ljutomer, z identifikacijsko številko 662, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 2101/3, vpisani v podvložku št. 387/2, k.o. Ljutomer. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru dne 4. 2. 2011

AAA Zlata odličnost