Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 41671/2010 Os-1400/11 , Stran 312
Dn 41671/2010 Os-1400/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sonje Jeršin, Ivke Jeršin in Borisa Jeršina, vsi Krištofova 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah, parc. št. 922/1, 922/3, 922/4 in 922/5, vpisanih v vl. št. 406, k.o. Vič, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občinskim ljudskim odborom Ljubljana Vič, kot prodajalcem in Marijo Štembal, Florijanska 12, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnine, parc. št. 922/1, 922/3, 922/4 in 922/5, vpisane v vl. št. 406, k.o. Vič, – kupoprodajne pogodbe sklenjene leta 1964 med Marijo Štembal, Florijanska 12, Ljubljana, kot prodajalcem ter Ivanko in Stanislavom Jeršinom, oba Krištofova 16, Ljubljana, in sicer za nepremičnine, parc. št. 922/1, 922/3, 922/4 in 922/5, vpisane v vl. št. 406, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost