Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 36619/2010 Os-1377/11 , Stran 311
Dn 36619/2010 Os-1377/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Zabukovec, Trnovski pristan 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, poslovni prostor, št. PP1, z ident. št. 69.E, vpisani v podvl. št. 2157/70, k.o. Spodnja Šiška, dne 12. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 22. 10. 1986, sklenjena med SOZD ZGP Giposs, o.sol.o., Ljubljana, kot prodajalcem in Janezom Hočevarjem, Cesta na Laze 16, Ljubljana, kot kupcem, in sicer lokal v objektu »C« v izmeri 78,80 m2, zdaj poslovni prostor št. PP1 z ident. št. 69.E, vpisani v podvl. št. 2157/70, k.o. Spodnja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 2. 2011

AAA Zlata odličnost