Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 32535/2009 Os-1376/11 , Stran 311
Dn 32535/2009 Os-1376/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Ločičnik, Tržna ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 79.E, vpisani v podvl. št. 2141/79, k.o. Spodnja Šiška, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu investitorstva št. 2334/c, z dne 23. 6. 1966, sklenjene med Kreditno banko in hranilnico Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Boštjanom Fikerjem, jana Husa 51, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za garsonjero, v izmeri 17,47 m2, zdaj z ident. št. 79.E, vpisani v podvl. št. 2141/79, k.o. Spodnja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost