Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 7271/2010 Os-1375/11 , Stran 311
Dn 7271/2010 Os-1375/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Rota, Pot na Malence 5, Borovnica, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 13.E, vpisani v podvl. št. 4333/13, k.o. Bežigrad, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 325/78-05/20-45, z dne 9. 5. 1978, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, kot prodajalcem, in Terezijo Debevec, Borovnica 86, Borovnica, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 13.E, vpisani v podvl. št. 4333/13, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost