Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 35604/2010 Os-1374/11 , Stran 311
Dn 35604/2010 Os-1374/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olivere Petrovič Magušar, Trubarjeva ulica 1, Radovljica, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 84.E, vpisani v podvl. št. 1481/84, k.o. Moste, dne 13. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 607/81, z dne 26. 9. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD, Ljubljana, kot prodajalcem, in Franjom ter Majdo Keder, Cesta dveh cesarjev 106/b, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 84.E, vpisani v podvl. št. 1481/84, k.o. Moste. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost