Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 34362/2009 Os-1373/11 , Stran 311
Dn 34362/2009 Os-1373/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda Kovača, Kalanova ulica 3, Medvode, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 1846/6, k.o. Preska, dne 14. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GP Megrad, n.sol.o. TOZD, Celovška cesta 136, Ljubljana, kot prodajalcem, in Edvardom ter Tanjo Kovač, Ruska 11, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 1846/6, k.o. Preska. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost