Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 27857/2010 Os-1372/11 , Stran 311
Dn 27857/2010 Os-1372/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 914, zdaj parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 914/4 in 914/5, vse k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 10. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe namesto razlastitve z dne 29. 9. 1982, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, kot razlastitveni upravičenec in Janezom Zakotnikom, Prušnikova 12, Ljubljana, kot razlaščenec, in sicer za nepremičnine, parc. št. 914, zdaj parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 914/4 in 914/5, vse k.o. Šentvid nad Ljubljano. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost