Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

N 48/2008-54 Os-1330/11 , Stran 310
N 48/2008-54 Os-1330/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 42, z dne 15. 1. 1991, sklenjene med Iskro Industrijo za električna orodja, p.o. Kranj, Savska loka 2, Kranj, kot prodajalcem, in Jožefo Kržišnik, Planina 32, Kranj, kot kupcem, za posamezni del z ident. št. 6.E, stanovanje št. 6, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Planina 32, Kranj, v izmeri 43,36 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Julije Pibernik, roj. 19. 5. 1978, Tomišelj 56, Ljubljana, in Denisa Muharemovića, roj. 13. 9. 1981, Planina 32, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 26. 1. 2011

AAA Zlata odličnost