Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Dn 2946/2010 Os-1370/11 , Stran 310
Dn 2946/2010 Os-1370/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva c. 19, Kamnik, ki ga zastopa notarka Branka Bradeško iz Kamnika, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju, z ident. št. 15.E, na naslovu Ljubljanska cesta 3 c, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2787/15, k.o. Kamnik, izdalo sklep št. Dn 2946/2010, z dne 13. 1. 2011, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 122-1793, z dne 13. 10. 1993, sklenjene med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o., Steletova 8, Kamnik, kot prodajalcem, in Heleno Slaviček, Ljubljanska 3 c, Kamnik, kot kupovalko, za stanovanje v stanovanjski hiši na Ljubljanski 3 c v Kamniku, ki stoji na parc. št. 684/17, k.o. Kamnik, in obsega sobo 18,70 m2, sobo 10,35 m2, sobo 10,35 m2, kuhinjo 11,65 m2, kopalnico 3,22 m2 in predsobo 7,34 m2, skupaj, v izmeri 63,90 m2, za kupnino v znesku 1,791.881,00 SIT. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva c. 19, Kamnik. Poziva se morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva c. 19, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 2. 2. 2011

AAA Zlata odličnost