Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

SV 85/2011 Ob-1312/11 , Stran 309
SV 85/2011 Ob-1312/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 85/2011 z dne 2. 2. 2011, sta bili nepremičnini z ident. št. 2175-2153-17, del stavbe s številko 17.E – stanovanje št. 17, Ulica Franca Benedičiča 2, Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1359, k.o. Jesenice in z ident. št. 2175-2154-15, del stavbe s številko 15.E – stanovanje št. 15, Ulica Franca Benedičiča 2B, Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1112/2, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Jagode Furtule, Ulica Franca Benedičiča 2, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka: 5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost