Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

SV 107/2011 Ob-1311/11 , Stran 309
SV 107/2011 Ob-1311/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV- 107/2011 z dne 2. 2. 2011, je bila nepremičnina, stanovanje št. 7, v izmeri 54,42 m2, v 1. nadstropju, stanovanjske hiše na naslovu Prušnikova 29, Ljubljana, k.o. Šentvid nad Ljubljano, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih prostorih in napravah ter zemljišču pod stavbo, ki je v lasti zastaviteljice Amalije Škerjanec, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 399/1-06 /92, z dne 5. 3. 1992, sklenjene s prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, z enolično identifikacijsko številko: 1870653, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki in datumom zapadlosti dne 20. 3. 2026.

AAA Zlata odličnost