Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Ob-1340/11 , Stran 299
Ob-1340/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za – Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo – Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade. I. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so primerljivi s svetovno kvaliteto. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je nastal v enem ali več desetletjih. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2011 podeli največ ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo in največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke. III. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in doprsni kipec Friderika Pregla. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – biografija kandidata, – bibliografija kandidata, – kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata), – soglasje kandidata za kandidaturo, – kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela (dodatno pri vlogi za Preglovo nagrado za izjemne dosežke), – kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata. Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)). V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved, v naslednji sestavi: predsednik prof. dr. Albin Pintar in člani doc. dr. Janez Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Romana Rozman in prof. dr. Boris Žemva. Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli. Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v začetku junija 2011. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu. VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 11. aprila 2011, v enem izvodu, na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo« oziroma »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti