Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 9/2011 Ob-1386/11 , Stran 297
Št. 9/2011 Ob-1386/11
Svet šole Gimnazije Litija, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske (členi 53, 107 a in 143) in posebne pogoje (člen 145) skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo izbran za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2011. Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev, – potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja šole, in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim življenjepisom, pošljejo v petnajstih dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Litija, Bevkova 1c, 1270 Litija, z oznako »Za razpis za ravnatelja«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidat bo o izbiri pisno obveščen v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Litija

AAA Zlata odličnost