Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 34 Ob-1385/11 , Stran 297
Št. 34 Ob-1385/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in s 58. členom ZOFVI, Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS, št. 58/09 (ZOFVI-H). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v OŠ Brezovica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. september 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi oziroma specialno-pedagoški izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nazivu, potrdilo o ravnateljskem izpitu, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, izpis iz kazenske evidence, izjava kandidata, da pri katerem koli drugem sodišču zoper njega ni uveden kazenski postopek in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis, pošljite 8 v dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne Šole Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani

AAA Zlata odličnost