Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 2011199 Ob-1327/11 , Stran 297
Št. 2011199 Ob-1327/11
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje na podlagi 4. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list RS, št. 51/05, 12/07) ter 16. člena Statuta Poklicne gasilske enote Celje razpisuje prosto delovno mesto direktorja Poklicne gasilske enote Celje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo tehniške ali druge ustrezne smeri (pravne, ekonomske, organizacijske, obramboslovne), – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – da pozna področje dela zavoda in razmere lokalne skupnosti, – da ima opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom ali drugi predpisan izpit za poveljnika. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz varstva pred požarom, se ga lahko imenuje za direktorja pod pogojem, da le-tega opravi najkasneje v enem letu po nastopu mandata. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja pet let in prične teči s 1. 6. 2011. Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom je treba poslati na naslov: Mestna občina Celje, mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, do torka 22. februarja 2011. Prijava s potrebno dokumentacijo mora biti poslana v zaprti ovojnici, z oznako PGE – razpis za direktorja. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po odločitvi Mestnega sveta Mestne občine Celje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

AAA Zlata odličnost