Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 456/2011 Ob-1309/11 , Stran 297
Št. 456/2011 Ob-1309/11
Svet zavoda Osnovne šole Komenda -Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2011. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Pisne prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazil o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Komenda - Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Komenda - Moste

AAA Zlata odličnost