Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 00071 Ob-1399/11 , Stran 284
Št. 00071 Ob-1399/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o imenovanju v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06) ESIC Kranj, Višja strokovna šola objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica Višje šole za program organizator socialne mreže (VI. stopnja)
Organizator socialne mreže za naslednja predmetna področja: tuj jezik, jezikovna kultura, informacijska tehnologija v sociali, organizacija in tehnike vodenja v sociali, pravo in vodenje dokumentacij v sociali, kaj je socialna država, lokalno okolje in podporne mreže, spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju, človek v socialnem okolju, komunikacija z uporabniki, otroci in mladostniki v sodobni družbi, družba tveganja, družina v sodobnem svetu, družina kot socialni sistem, starost in staranje, življenjski svet starega človeka, animacija z umetnostnim izražanjem, delovanje za zdravo življenje, izobraževanje in trg dela, marginalne družbene skupine, praktično izobraževanje. Skladno s petim in šestim odstavkom 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06) mora kandidat/kandidatka za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (skladno s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Organizator socialne mreže (Uradni list RS, št. 47/08), – najmanj tri leta delovnih izkušenj in – dokazila, ki izkazujejo vidne dosežke na izobraževalnem in strokovnem področju skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Kandidat/kandidatka za prvo imenovanje v naziv mora vlogi priložiti vsa z razpisom zahtevana dokazila, predvsem pa: – življenjepis, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o najmanj 3 letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice oziroma potrdila delodajalcev, kjer je razvidno, kje in koliko časa je bil kandidat/kandidatka zaposlen), – dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju (najmanj 2 dokazili na področju izobraževanja in najmanj 2 dokazili na področju strokovnega dela) skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/09), – ter podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave na naslov: ESIC Kranj, Višja strokovna šola, Župančičeva 22, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole«. Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 05/909-39-52 ter preko elektronske pošte: vss@esic.si, ali lidija.grmek@guest.arnes.si. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o podelitvi naziva obveščeni po končanem uradnem postopku v zakonitem roku.
ESIC Kranj, Višja strokovna šola

AAA Zlata odličnost