Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 303 Ob-1316/11 , Stran 283
Št. 303 Ob-1316/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih površin v najem za postavitev sončne elektrarne
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-073-47. 2. Predmet javnega razpisa: oddaja strešnih površin na naslovu: Slovenja vas 75 pri Ptuju. 3. Vrsta nepremičnine: strešna površina, v izmeri 1.350 m2. 4. Strešna površina se bo oddala najugodnejšemu ponudniku za obdobje dvajsetih let z možnostjo podaljšanja. Ponudi naj se cena za celotno streho za obdobje enega leta in brez vključenega DDV. 5. Strešna površina bo dana v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu, se šteje, da odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom. 7. Način in rok plačila: naročnik bo račune za najem strehe izstavljal najemojemalcu mesečno vnaprej, ta pa jih je dolžan poravnati do 15 v mesecu. V primeru zamude plačila, naročnik obračunava zakonite zamudne obresti. 8. Ogled strešne površine je možen po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532. 9. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je treba predložiti do 18. 2. 2011, do 10. ure. Ponudbe se označi:«Ponudba za najem strešne površine – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 18. 2. 2011 ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti