Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3713. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, stran 11274.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam
P O P R A V E K
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
ki je bil objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62/11, dne 5. 8. 2011.
1. V 14. členu se črta sedma alineja. Dosedanja osma in deveta alineja postaneta sedma in osma.
2. V 16. členu se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»– pripravlja predloge načrta stanovanjske politike občine in ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina;«
3. V drugem odstavku 32. člena se številka »30« nadomesti s številko »31«.
4. Popravek sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2011
Novo mesto, dne 18. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost