Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1489. Tehnični popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 4122.

T E H N I Č N I P O P R A V E K
V Odloku o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 50/05) se besedilo v 3. členu, točka 4. pravilno glasi:
– Spomenik obsega parc. št.: *26/1, 1001/3, k.o. Ožbolt. (V varovanem območju se nahajata dva objekta, ki sta izvzeta).
Št. 622-0003/2011
Škofja Loka, dne 4. aprila 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.