Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1374. Popravek Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika, stran 3882.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Brežice objavlja
P O P R A V E K
Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
V Odloku o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika (Uradni list RS, št. 22/11) se izvedejo naslednji popravki:
– v drugem odstavku 1. člena se besedna zveza »na parcelni številki *61/1 in parcelni številki 1008/1, obe k.o. 1253 Orešje« pravilno glasi »na parcelni številki *61/2 in parcelni številki 1008/2, obe k.o. 1253 Orešje«
– v tretjem odstavku 1. člena se besedna zveza »ima hišno številko 52« pravilno glasi »ima hišno številko 59«
– v prvem odstavku 3. člena se besedna zveza »parcelo številka *61/1 in parcelo številka 1008/1, obe k.o. 1253 Orešje« pravilno glasi »parcelo številka *61/2 in parcelo številka 1008/2, obe k.o. 1253 Orešje«, besedna zveza »katastrskega načrta v merilu 1:473« pa se pravilno glasi »katastrskega načrta v merilu 1:365«
– objavljena priloga se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del tega popravka.
Št. 620-2/2009
Brežice, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.